top of page

Om oss

PKS Kids är en ideell organisation som syftar till att hjälpa alla personer som är involverade i Pallister-Killians syndrom. För föräldrar och andra familjemedlemmar till nära och kära med PKS kan du förvänta dig att lära dig allt om PKS medan du interagerar med andra familjer från hela världen. Läkare och vårdgivare kan förvänta sig att utbilda sig om PKS genom att läsa den senaste forskningen och kontakta läkare som har sett syndromet från första hand.

Ett uppdrag från PKS Kids är att ge familjer hopp och hjälp. Oavsett om det är att dela information och support eller tillhandahålla stipendier för utrustning och terapier, vi vill hjälpa till.

Vårt uppdrag

Att främja forskning, ge utbildning och öka medvetenheten inom det medicinska samfundet för att säkerställa tidiga diagnoser av barn med Pallister-Killian-syndrom (PKS). Att ge resurser och stöd till familjer, terapeuter och vårdgivare av barn med PKS.

Violet and mom.jpg
Our Mission

Vår vision

Vår vision är att se till att ingen familj får en diagnos utan hopp och uppdaterad information. Vårt mål är att ge svar och resurser och ansluta familjer för stöd och vänskap.

Vi behöver din support idag!

bottom of page