top of page

Resurser

PKS är inte begränsat till någon geografisk plats. Vi känner till PKS-familjer i nästan alla stater och i mer än 30 länder

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

PKS Kids internationella organisationer

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

bottom of page